دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 82، خرداد و تیر 1401، صفحه 167-317 
بررسی کارآیی روش TOPSIS در اولویت‌بندی اراضی برای کشت زعفران

صفحه 237-249

10.22067/jsw.2022.74195.1125

مهناز اسکندری؛ علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ آناهید سلمان پور