دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 84، مهر و آبان 1401، صفحه 421-529 

مقالات پژوهشی

بررسی نقش عوامل طبیعی و انسانی بر تشدید وقوع سیل و آبگرفتگی در شهر کلات

صفحه 421-438

10.22067/jsw.2022.77163.1173

سارا عطاران؛ ابوالفضل مساعدی؛ حمدالله سجاسی قیداری