جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک journal/metrics مراجعه نمایید.

 

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات ارسال شده 4,069
تعداد مقالات رد شده 2,210
درصد عدم پذیرش 54
تعداد مقالات پذیرفته شده 1,608
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 42
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 643

 

نشریه آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های

آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی

پس از داوری منتشر می‌شود.

 

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف 

رتبه Q1 و نشریه هسته ، ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13990.368

رتبه Q1 و نشریه هسته ، ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13980.251

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.214

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13960.170 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1402/05/15

 

شماره جاری: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 89، مرداد و شهریور 1402، صفحه 353-502 

مقالات پژوهشی

ارزیابی کارآیی مدل SSM در شبیه‌سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش آبی

صفحه 353-366

10.22067/jsw.2023.80355.1237

سعید شیوخی سوغانلو؛ محمد موسوی بایگی؛ بنیامین ترابی؛ محمود رائینی


تاثیر نانو ذرات آهن مغناطیسی در توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیوم در یک خاک آلوده

صفحه 431-442

10.22067/jsw.2023.80046.1235

سودابه نیکخوثانی گل تپه؛ سیروس صادقی؛ مجتبی نورآئین؛ سید سیامک زواره


تغییرات مکانی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه

صفحه 443-456

10.22067/jsw.2023.80775.1247

سیدحمیدرضا صادقی؛ مهین کله هوئی؛ علی نوری؛ نسترن نادری‎مرنگلو؛ معصومه هواسی؛ آراسته پای‌فشرده؛ مهدی خیرپرست؛ سحر مصطفایی‎یونجالی؛ زینب پیروزنیا؛ معصومه حمزه‎بی‎بالانی


ابر واژگان