جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک journal/metrics مراجعه نمایید.

 

تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 91
تعداد مقالات ارسال شده 4,149
تعداد مقالات رد شده 2,260
درصد عدم پذیرش 54
تعداد مقالات پذیرفته شده 1,651
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 44
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 675

 

نشریه آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های

آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی

پس از داوری منتشر می‌شود.

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشورالف 

رتبه Q2 و نشریه هسته، ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1401: 0.255

رتبه Q2 و نشریه هسته، ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1400: 0.211

رتبه Q1 و نشریه هسته، ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1399: 0.368

رتبه Q1 و نشریه هسته، ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1398: 0.251

رتبه Q1 و ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.214

ضریب تأثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.170 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1403/03/03

 

شماره جاری: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 94، خرداد و تیر 1403، صفحه 175-300 

ابر واژگان