دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388 
مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

10.22067/jsw.v0i0.2317

بنیامین نقوی؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس؛ فاطمه کوروش وحید


پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

10.22067/jsw.v0i0.2322

سارا شریفی حسینی؛ علی شهبازی؛ عبدالرحمن یزدی پور؛ ایمان کامرانفر