دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388 
8. تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

10.22067/jsw.v0i0.2315

احد فعالیان؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


13. مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

10.22067/jsw.v0i0.2317

احد فعالیان؛ فغفور مغربی فغفور مغربی؛ اسماعیلی اسماعیلی؛ خداشناس خداشناس؛ کورش وحید کورش وحید


15. پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

10.22067/jsw.v0i0.2322

احد فعالیان؛ شهبازی شهبازی؛ یزدی پور یزدی پور؛ کامرانفر کامرانفر