نویسنده = سید علی ایوب زاده
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1860-1873

10.22067/jsw.v30i6.47112

ملیحه سادات جعفری؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمد رستمی


2. پدیده‌های آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت‌فشار با توسعه مجرای تخلیه‌کننده تحتانی در مخزن سد

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1358-1369

10.22067/jsw.v0i0.29530

سهیلا توفیقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده