اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

هدف از انتشار این نشریه افزایش توان علمی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه‌های کیفی و کمی است. در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی پس از داوری منتشر می‌شود.

چشم انداز نشریه:

  •  امکان  دسترسی رایگان به نتایج و یافته ها

  • انتشار دستاوردهای اساتید و دانشجویان در راستای افزایش توانمندی ها
  • انتقال و تبادل اطلاعات علوم کشاورزی