انتشار شماره جدید نشریه

به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره جدید نشریه آب و خاک، در سایت نشریه به نشانی  https://jsw.um.ac.ir/issue_5593_5661.html منتشر شده است.