پرسش‌های متداول

رمزعبور فراموش شده است در خصوص بازیابی مجدد اگر جوابی دریافت نشد چه می شود کرد؟

به نشریه ایمیل داده شود و نام و نام خانوادگی و ایمیل هم ذکر شود.

مقاله خود رابه چه صورت برای نشریه ارسال کنیم؟

1-   ثبت نام در سامانه  2-   ثبت نام تمامی  نویسندگان در سامانه 3-   آپلود فایل های ورد مقاله ، تعهد نامه ، تعارض در سامانه

آیا نشریه هزینه پرداختی هم دارد؟

بله در زمان پذیرش مبلغ دو میلیون ریال دریافت می کند.

پیگیری مقاله ارسال شده به سامانه به چه صورت است؟


1-  مراجعه به سامانه نشریات و با رمز و پسورد وارد سامانه شوید.


    2-   ایمیل به دبیرخانه نشریات jswa3@um.ac.ir

مدت زمان داوری یک مقاله چقدر می باشد؟

میانگین این مدت زمان وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد.

فرآیند ارزیابی مقاله ها چگونه است؟

ابتدا مقاله در جلسه نشریه مطرح و پس از تعیین داوری برای داوران ارسال در صورت جواب مثبت داوران اولیه برای اصلاحات به نویسنده ارسال می شود و پس از دریافت اصلاحات نویسنده به داوری نهایی ارسال می شود و در صورت جواب مثبت داوری پس از دریافت هزینه دو میلیون ریال در نوبت چاپ قرار می گیرد.

صدور نامه پذیرش به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه با پذیرش مقاله، مقاله به زودی چاپ می شود برای دریافت نامه پذیرش نویسنده مسئول لازم است به  دفتر نشریه ایمیل ارسال نماید.

مقاله من در سامانه تکمیل داوری ثبت شده است به چه معنی می باشد؟

اگر مقاله در مرحله  اولیه و یا نهایی باشد بدین معنی است که جواب داوری دریافت شده است  و در جلسه مطرح و جوابیه از طریق سامانه و ایمیل ارسال خواهد شد و از تماس با نشریه خودداری فرمایید چون به محض بررسی در جلسه نشریه جوابیه اعلام می شود.

آیا تغییر اسامی نویسندگان امکان پذیر می باشد؟

خیر. با توجه به تعهد نامه ارسالی، نویسندگان مشخص می شوند و بر طبق آن تا زمان چاپ امکان تغییر وجود ندارد لذا در ارسال نام نویسندگان دقت کافی صورت گیرد.