نویسنده = عبدعلی ناصری
تعداد مقالات: 3
1. اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 797-811

10.22067/jsw.v34i4.81423

علی شینی دشتگل؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری


3. تأثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 717-729

10.22067/jsw.v30i3.42913

بیژن حقیقتی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری