نویسنده = احمد فاخری فرد
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1440-1460

10.22067/jsw.v0i0.48161

فرشاد فتحیان؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ سید سعید موسوی ندوشنی


3. بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مخزن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 377-391

10.22067/jsw.v30i2.39841

احمد فاخری فرد؛ وحید نورانی؛ فائقه نیازی