نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9484

محمد جواد موسوی؛ سمیه نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی؛ مریم یوسف ثانی؛ فاطمه کیخاآخر