نویسنده = احمد گلچین
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1243-1255

10.22067/jsw.v34i6.85576

سمانه عبداللهی؛ احمد گلچین؛ فاطمه شهریاری


2. تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 737-754

10.22067/jsw.v34i3.85068

سمانه عبداللهی؛ احمد گلچین؛ فاطمه شهریاری


3. مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 24-35

10.22067/jsw.v0i0.22198

راحله جنابی حق پرست؛ احمد گلچین؛ احسان کهنه


4. بررسی اثر پلیمرهای محلول در آب بر ویژگی‌های فیزیکی خاک‌ های با بافت متفاوت در استان همدان

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 809-817

10.22067/jsw.v0i0.15284

حمیدرضا سمائی؛ احمد گلچین؛ محمدرضا مصدقی؛ شروین احمدی