نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jsw.v0i0.24360

احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ فرشاد احمدی؛ جواد بهمنش


2. پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1268-1276

10.22067/jsw.v1391i0.17069

مرضیه قربانی اقدم؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ صابره دربندی


3. پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه، فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی باکاربرد روش هایPCA,Ward, K-mean

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 979-989

10.22067/jsw.v0i0.15302

بهاره فلاحی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ صابره دربندی


4. بررسی تاثیر نوبتی بارش های پاییز و زمستان بر عملکرد سالانه دیم با استفاده از شاخص زمان – بارش

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13631

سمانه سهرابی ملایوسف؛ احمد فاخری فرد؛ امید بزرگ حداد