نویسنده = �������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شدت بیابان زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه شده شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با بهره گیری از معیار خاک در مدل IMDPA

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1506-1521

10.22067/jsw.v29i6.29425

مسعود یکتافر؛ محمد زارع؛ محمد اخوان قالیباف؛ سیدرضا مهدوی اردکانی


2. بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 373-380

10.22067/jsw.v0i0.24364

فاطمه السادات حضیرئی؛ محمد زارع ارنانی