نویسنده = حسین صمدی
برآورد حداقل جریان آب زیست‌محیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پایین‌دست سد بهشت‌آباد

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 319-333

10.22067/jsw.2021.67064.0

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ بیژن قهرمان؛ حسین صمدی؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


ارزیابی روش‌های محاسبه منحنی دبی اشل در رودخانه های با فرم بستر ریپل

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 810-819

10.22067/jsw.v0i0.30290

پری ملکی؛ محمدجواد کتابداری؛ حسین صمدی؛ داریوش ملکی