نویسنده = رمضانیان رمضانیان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2466

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ لکزیان لکزیان؛ رمضانیان رمضانیان


2. تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2315

احد فعالیان؛ حلاج نیا حلاج نیا؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


3. تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1724

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان