نویسنده = ������������������ ������������������ ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8509

احد فعالیان؛ ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار؛ لکزیان لکزیان؛ اخگر اخگر