نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 101-110

10.22067/jsw.v0i0.20928

علی سودمند؛ علیرضا کریمی؛ فرهاد خرمالی؛ حجت امامی