نویسنده = هادی جعفری
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1203-1218

10.22067/jsw.v34i6.80732

زینب پاشازاده لاله؛ هادی جعفری؛ عبدالرضا واعظی هیر


3. تخمین تغذیه به آبخوان الشتر در استان لرستان

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 37-49

10.22067/jsw.v33i1.74869

زیبا عربی جوانمرد؛ هادی جعفری


4. نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1095-1106

10.22067/jsw.v0i0.21391

حامد امامی حیدری؛ هادی جعفری؛ غلامحسین کرمی