نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 940-950

10.22067/jsw.v0i0.36033

میترا رحمتی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی