نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 157-165

10.22067/jsw.v0i0.23051

فاطمه تقوی قاسم خیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ محمدعلی بهمنیار


2. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 415-421

10.22067/jsw.v0i0.24372

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی