نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بکارگیری زمین آمار مکانی-زمانی در پایش خشکسالی‌های شمال شرق ایران

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 779-793

10.22067/jsw.v33i5.73766

مهسا سامتی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ فیروزه ریواز؛ بیژن قهرمان


2. تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 331-344

10.22067/jsw.v31i1.52049

شیما تاج آبادی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


4. پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETO) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 420-429

10.22067/jsw.v0i0.25711

نونا شیخ الاسلامی؛ بیژن قهرمان؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری؛ مهدی مهاجرپور