دوماه نامه
ارزیابی شبیه‌سازی دما و بارشِ مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه‌ای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران)

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 1013-1014

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.69064

چکیده
  ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه ملزم به پیش‌بینی‌های صحیح تغییرات اقلیمی در آن منطقه است. که خود این پیش‌بینی‌ها به شدت متکی به خروجی مدل‌های GCM است. اما وجود تعداد زیادی از این مدل‌ها و خروجی‌های متفاوت آنها در هر منطقه، باعث سردرگمی محققان در انتخاب آنها می‌شود. در این راستا عملکرد 21 مدل به‌روز ...  بیشتر

تأثیر دوره های بارندگی و شاخص SPI به عنوان شاخص تامین رطوبتی بر عملکرد جو دیم (مطالعه موردی شهرستان تبریز)

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 210-221

https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.32444

چکیده
  در کشت دیم عوامل اقلیمی متعددی موثر هستند که از بین آن‌ها بارندگی به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار شناخته می شود. هدف این مطالعه تعیین موثرترین دوره بارندگی در طی دوره رشد محصول جو دیم با استفاده از متغیرهای حاصله از شاخص تامین رطوبتی و بارندگی در شهرستان تبریز می باشد. شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) به عنوان شاخص تامین رطوبتی محصول ...  بیشتر