نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 254-262

10.22067/jsw.v31i1.52420

هاجر رجبی‌هشجین؛ علیرضا فلاح؛ غلامرضا بخشی خانیکی


3. تأثیر تلقیح دو گانه باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus thiooxidans) و قارچ میکوریز (Glomus spp.) بر تغذیه ذرت در سطوح مختلف گوگرد

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 718-729

10.22067/jsw.v0i0.36023

احمد غلامی؛ علی انصوری؛ حمید عباس دخت؛ علیرضا فلاح