نویسنده = عبدالرسول تلوری
اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-27

10.22067/jsw.v31i1.48743

فرهنگ آذرنگ؛ عبدالرسول تلوری؛ حسین صدقی؛ محمود شفاعی بجستان


مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1022

لیلا غلامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ عبدالرسول تلوری