نویسنده = امیر سلطانی محمدی
ارزیابی توابع کاهش جذب آب کاهو برگی (Red Salad Bowl) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه‌ای

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 317-331

10.22067/jsw.v33i2.76461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم‌زاده‌انصاری


بررسی اثر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات فیزیکی یک خاک لوم- شنی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 387-397

10.22067/jsw.v32i2.70445

ایمان نیک روش؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی


شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSWAP

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 590-603

10.22067/jsw.v0i0.32175

مهدی تابعی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ علی حیدر نصراللهی