نویسنده = هادی معاضد
بررسی جذب زیستی کادمیم (II) از محیط آبی به‌وسیله زیست توده اصلاح شده سراتوفیلیوم دمرسوم (Ceratophyllum demersum L.)

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 531-545

10.22067/jsw.v32i3.66197

حسین شکری پور؛ منا گلابی؛ هادی معاضد؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد


ارزیابی تأثیر تنش‏های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشت باغملک با تغییر در الگوی بهره‌برداری

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 539-550

10.22067/jsw.v0i0.31087

رضا لاله زاری؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ علی حقیقی


نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1077-1089

10.22067/jsw.v0i0.33109

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ آرش محجوبی؛ عبدالمجید لیاقت


تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 763-768

10.22067/jsw.v0i0.28136

ایمان نیک روش؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری