کلیدواژه‌ها = بحران آب
اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب انگور ترکمن 4

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 37-49

10.22067/jsw.2024.86374.1369

محمدرضا زکایی خسروشاهی؛ خسرو پرویزی