کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه شاخص فازی پایش کیفی منابع آب (FWQI) (مطالعه موردی دشت ساوه)

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1117-11130

10.22067/jsw.v29i5.32505

سید محمد حسینی موغاری؛ کیومرث ابراهیمی


3. استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 854-863

10.22067/jsw.v0i0.15289

حوریه مرادی؛ حسین انصاری؛ سید مجید هاشمی‌نیا؛ امین علیزاده؛ علی وحیدیان کامیاد؛ سید محمد جواد موسوی