کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-274

10.22067/jsw.v33i2.77970

احمد رستگارنیا؛ مهدی کرمی؛ محمد غفوری


تعیین مؤثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک برافزایش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2060-2077

10.22067/jsw.v30i6.52921

حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی