کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 846-854

10.22067/jsw.v0i0.25072

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سیدمجید هاشمی نیا