کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
ارزیابی کارایی انواع تبدیل موجک در مدلسازی ترکیبی موجک- شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جریان ماهانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22067/jsw.2024.86414.1371

عاطفه کاظمی چولانک؛ فرشته مدرسی؛ ابوالفضل مساعدی


بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 846-854

10.22067/jsw.v0i0.25072

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سیدمجید هاشمی نیا