کلیدواژه‌ها = خصوصیات خاک
بررسی اثرات فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1612-1628

10.22067/jsw.v29i6.36759

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی


بررسی توزیع مکانی خصوصیات خاک در منطقه ورزنه اصفهان به کمک روش‌های پردازش تصویر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 1004-1017

10.22067/jsw.v0i0.22782

فرید محمودی؛ رضا جعفری؛ حمید رضا کریم زاده؛ نفیسه رمضانی


ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 276-285

10.22067/jsw.v0i0.38013

مرجان قائمی؛ علیرضا آستارایی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت امامی


بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1171-1180

10.22067/jsw.v1391i0.17037

محمدجواد محبی صادق؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی


تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک به کمک شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14153

جهانگیر عابدی کوپایی؛ فروغ کامیاب طالش