کلیدواژه‌ها = میکرومورفولوژی
تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 209-223

10.22067/jsw.v34i1.84143

الهام سلیمانی ساردو؛ محمد هادی فرپور


مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین‌نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 333-347

10.22067/jsw.v33i2.78434

زهرا مقبلی؛ حمیدرضا اولیایی؛ صالح سنجری؛ ابراهیم ادهمی


تأثیر مواد زائد حاصل از پالایش نفت خام بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 867-879

10.22067/jsw.v30i3.40716

پری اسدی الاسوند؛ احمد حیدری