مقایسه مدلهای CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 رازی کرمانشاه

2 فردوسی مشهد

3 پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب

چکیده

احداث سد بر روی رودخانه، جریان پویا و در حال حرکت (اکوسیستم رودخانهای) را به آبی ایستا و راکد (اکوسیستم دریاچهای) تبدیل می‌نماید. مهم‌ترین تفاوت این دو اکوسیستم زمان ماند و لایهبندی شدن آب است که باعث میشود کیفیّت آب رودخانه قبل از مخزن سد و بعد از آن متفاوت باشد. در این تحقیق در ابتدا به شبیه‌سازی توزیع حرارت در مخزن سد پانزده خرداد طی سال 1376 توسط مدل دوبعدی متوسط‌گیری شده در عرض CE-QUAL-W2 پرداخته شد. در ادامه نتایج حاصل از این مدل با نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل یک‌بعدی عمقی DYRESM و نیز با داده‌های صحرایی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو مدل در شبیه سازی پروفیل های حرارتی مخزن در دوران اختلاط مخزن و نیز پیش بینی زیرلایه و میان‌لایه در دوران لایه‌بندی موفق عمل کردهاند اما مدل DYRESM در پیشبینی دمای رولایه در دوران لایه‌بندی ضعیف عمل کرده است. در ادامه روابطی که دو مدل برای محاسبه شار حرارتی مورد استفاده قرار می‌دهند، با هدف دستیابی به علت این اختلاف بررسی شد. با توجه به اینکه مخزن سد پانزده خرداد در منطقه ای قرار دارد که تبخیر عامل مهمی می‌باشد وجود روابط متفاوتی که دو مدل برای محاسبه شار حرارتی تبخیر مورد استفاده قرار می‌دهند، باعث شده تا تبخیر در مدل DYRESM نسبت به میزان واقعی آن کمتر برآورد‌ شده و سبب اختلاف در شبیه‌سازی دمای رولایه در مقایسه با داده‌های اندازه‌گیری شده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of CE-QUAL-W2 and DYRESM Models in Simulating Heat Distribution within 15 Khordad Reservoir

نویسنده [English]

  • Mohamad Ebrahim Khajepour 1
چکیده [English]

Dynamic stream flow (River Ecosystem) becomes static mound (Lake Ecosystem) after constructing dam on the river. The most important difference between them is of retention time and stratification which induce different qualification to water river prior to reservoir and afterwards. In this study, heat distribution within15-Khordad Reservoir was simulated using 2-D laterally averaged CE-QUAL-W2 model during the year 1997. Then, results which obtained through this model were made comparison by those of 1-D DYRESM model and field data as well. Results showed that both of models are succeeded in simulation of the reservoir temperature profiles in turn over period, hypolimnion and metalimnion forecasting. But DYRESM model was weak in simulation of epilimnion temperature forecasting in stratification period. In the following, two models were used to calculate the heat flux relationships that are aimed at achieving these differences. Since 15Khordad dam is located in an area which evaporation is an important factor, two different equations to calculate the heat flux model is used to evaporate, lead to underestimation of the actual amount of evaporation in the DYRESM model and the difference in temperature epilimnion simulations compared with measured values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CE-QUAL-W2
  • DYRESM
  • Reservoir simulation models
  • Temperature stratification
CAPTCHA Image