نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2915

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ بهرام سلیمی آخرین؛ فرید اصغری زاده