نویسنده = �������� ������ �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14885

اعظم حسین پور بوری آبادی؛ غلامحسین حق نیا؛ امین علیزاده؛ امیر فتوت