نویسنده = علیرضا توکلی
تعداد مقالات: 5
1. تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 701-714

10.22067/jsw.v31i3.54809

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ امیر صمدی؛ علیرضا توکلی


2. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1747-1757

10.22067/jsw.v30i6.25839

حمید رضا سالمی؛ علیرضا توکلی