نویسنده = مهدی اسمعیلی ورکی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1860-1873

10.22067/jsw.v30i6.47112

ملیحه سادات جعفری؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمد رستمی


2. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر موقعیت کارگذاری آستانه بر مقدار آبشستگی اطراف گروه پایه کج با فونداسیون

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 406-419

10.22067/jsw.v0i0.25281

سیده سمیرا سعادتی پاچه‌کناری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


3. بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 224-234

10.22067/jsw.v0i0.22234

مهدی اسمعیلی ورکی؛ میلاد صفررضوی‌زاده