نویسنده = مصطفی چرم
کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پالایش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 593-608

10.22067/jsw.v34i3.78046

نرگس محراب؛ مصطفی چرم؛ مجتبی نوروزی مصیر


تأثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 445-461

10.22067/jsw.v0i0.75162

اکبر کریمی؛ عبدالامیر معزی؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایتی ضمیر


امکان سنجی پالایش محیط های آبی آلوده به کادمیوم توسط علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.)

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1918-1929

10.22067/jsw.v30i6.23944

امیر پرنیان؛ مصطفی چرم؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد


اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1531-1542

10.22067/jsw.v0i0.35151

مصطفی پژوهان نیا؛ مصطفی چرم؛ سیروس جعفری


شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 904-919

10.22067/jsw.v30i3.41629

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده بر حذف نیترات از خاک شنی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 1018-1032

10.22067/jsw.v0i0.36291

فاطمه نورعلی وند؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علیرضا کیاست؛ مصطفی چرم؛ علی اکبر بابایی


تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 441-451

10.22067/jsw.v0i0.24589

فاطمه امیری فارسانی؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایتی ضمیر