نویسنده = حسین خادمی
توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 449-459

10.22067/jsw.v31i3.40267

محسن سلیمان زاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری


ارتباط بین ویژگی‌های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم‌های مختلف رطوبتی در استان گلستان

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1567-1577

10.22067/jsw.v29i6.35457

مرتضی والایی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی؛ فرهاد خرمالی


بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.24366

سلمان نعیمی مرندی؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی


اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12143

آسیه هادی نژاد؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی؛ حسن لطفی پارسا


توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ شمس الله ایوبی


تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3884

فاطمه نوروزی‌فرد؛ محمد حسن صالحی؛ حسین خادمی؛ علیرضا داوودیان‌دهکردی


توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2481

فاطمه خیامیم؛ حسین خادمی؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ شمس الله ایوبی


آزاد سازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1557

سمیرا نوروزی؛ حسین خادمی