نویسنده = صابره دربندی
بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 127-138

10.22067/jsw.v0i0.22589

صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه؛ صبا زینالی


پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1268-1276

10.22067/jsw.v1391i0.17069

مرضیه قربانی اقدم؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ صابره دربندی