نویسنده = پریسا علمداری
مقایسه اثر چند پلیمر‌ اکریلیکی در کاهش تحرک برخی فلزات سنگین در یک خاک‌ آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.86611.1378

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ احمد گلچین


بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکان‌یابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 703-717

10.22067/jsw.2021.71439.1066

اصغر فرج نیا؛ کامران مروج؛ پریسا علمداری؛ مهدی اصلاحی


تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 715-726

10.22067/jsw.v31i3.56158

علی باریکلو؛ پریسا علمداری؛ کامران مروج؛ مسلم ثروتی


ارتباط بین اشکال مختلف پتاسیم و کانی های رسی در واحدهای فیزیوگرافی متفاوت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1578-1589

10.22067/jsw.v29i6.34905

پریسا علمداری؛ ویدا کامرانی؛ محمدحسین محمدی