نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدلهای CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه‌سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 343-352

10.22067/jsw.v0i0.23021

محمدابراهیم خواجه پور؛ افشین اقبال زاده؛ مجتبی شیاسی ارانی؛ مرتضی افتخاری؛ میترا جوان