نویسنده = مریم یوسفی فرد
تعداد مقالات: 9
1. قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 623-635

10.22067/.v34i2.80806

الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری


2. توزیع مکانی جیوه در خاک‌های اطراف کارخانه سیمان کرمان

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 85-95

10.22067/jsw.v34i1.79689

مریم یوسفی فرد؛ اعظم جعفری


3. بررسی کارایی روش‌های رقومی به‌منظور ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 87-99

10.22067/jsw.v31i6.64209

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


4. مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌های تفرق

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 230-240

10.22067/jsw.v31i1.50538

زهره مصلح؛ محمد حسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


6. ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1142-1157

10.22067/jsw.v30i4.45102

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری


8. نحوه تشکیل و تکامل خاک های منطقه کوه بیرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژئومورفیک مختلف

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 555-568

10.22067/jsw.v30i2.42562

محمد اکبر باهورزهی؛ محمد هادی فرپور؛ اعظم جعفری


9. استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 126-138

10.22067/jsw.v0i0.27235

اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده