نویسنده = بهمن فرهادی بانسوله
بررسی تاثیر تاریخ کشت روی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب آفتابگردان با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 185-196

10.22067/jsw.2022.74628.1133

بهناز صادقی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ علی بافکار؛ مختار قبادی


پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 287-300

10.22067/jsw.v34i2.80866

نسرین افشار بکشلو؛ کیومرث زرافشانی؛ بهمن فرهادی بانسوله


برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبس و تصاویر لندست در ماهیدشت

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 706-716

10.22067/jsw.v30i3.41372

بهمن فرهادی بانسوله؛ علیرضا کریمی؛ همایون حصادی


اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سویا در منطقه کرمانشاه

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 551-559

10.22067/jsw.v0i0.31375

مریم اسمعیلی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مختار قبادی