نویسنده = محمد طهرانی
بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 977-985

10.22067/jsw.v32i5.71191

مریم پورمراد؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمد طهرانی


ارتباط عناصر کم‌مصرف با برخی خصوصیات خاک و لندفرم در اراضی آهکی دشت گلپایگان

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 892-903

10.22067/jsw.v30i3.41596

مجتبی فتحی؛ احمد لندی؛ محمد طهرانی


کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2930

فرهاد مشیری؛ محمد معز اردلان؛ محمد طهرانی؛ غلامرضا ثواقبی