نویسنده = سعیده کوزه گران
تأثیر سطوح احتمالات متفاوت در برآورد نیاز آبی خالص برنج در استان‌های شمالی ایران

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 659-671

10.22067/jsw.2021.71370.1064

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ محمد رضا یزدانی؛ اصغر رحمانی


پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1351-1366

10.22067/jsw.v34i6.85845

سعیده کوزه گران؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان


بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 750-764

10.22067/jsw.v0i0.40845

سعیده کوزه گران؛ محمد موسوی بایگی