کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-556

10.22067/jsw.v31i2.54598

حسین خیرفام؛ مهدی همایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعای دارکی


مقایسه تولید رواناب سطحی، ‌هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیز‌های نمونه و شاهد کاخک، استان خراسان رضوی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 920-929

10.22067/jsw.v30i3.41653

داود داودی مقدم؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمود اعظمی راد


تغییرپذیری مقدار و ویژگی‌های دانه‌بندی و ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشت معادن شن و ماسه

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 203-218

10.22067/jsw.v0i0.27483

سیدحمیدرضا صادقی؛ سودابه قره محمودلی؛ عبدالواحد خالدی درویشان