کلیدواژه‌ها = SWAT
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1203-1291

10.22067/jsw.v0i0.35633

بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی


3. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی